Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

 • Duurzamere tuinbouwkassen

  Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder
 • Overheidsregelingen

  Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

  Aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen t/m 2015

  • 7.6 miljard euro voor MIA\Vamil
  • 5.0 miljard euro voor Regeling groenprojecten

  Aantal GLK-certificaten 1999 t/m 2015

  • Kassen in aanbouw of reeds gebouwd: 1.846
nieuws
 • Groen Label Kas
  09-12-2016

  Schriftelijke hoorzittingsronde Groen Label Kas 2017

  Informatie over de stand van zaken van de herziening van het certificatieschema Groen Label Kas voor 2017.
 • Groen Label Kas
  12-10-2016

  Hoorzitting Groen Label Kas

  Het certificatieschema Groen Label Kas wordt per 1 januari 2017 herzien. SMK heeft op basis van een evaluatie van de huidige criteria en schriftelijke inbreng vanuit de praktijk, voorstellen opgesteld voor de herziening van het certificatieschema Groen Label Kas voor 2017.
 • Groen Label Kas
  06-07-2016

  Denk mee met Groen Label Kas

  SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de Groen Label Kas (GLK) criteria. Heeft u verbeteringen voor Groen Label Kas? Meld deze dan aan.