Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

 • Duurzamere tuinbouwkassen

  Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder

  Aangepast Groen Label Kas Niveau A per 9 oktober 2017

  Per 9 oktober 2017 is het certificatieschema Groen Label Kas Niveau A gewijzigd en gepubliceerd in een apart document. Het certificatieschema GLK niveau B is ongewijzigd t.o.v. de versie per 1 januari 2017 en per 9 oktober 2017 ook in een apart document gepubliceerd. Beide documenten en een factsheet met info over de wijzigingen in Niveau A zijn beschikbaar via het menu: Voor tuinders > Certificatieschema.

 • Overheidsregelingen

  Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

  Aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen t/m 2015

  • 7.6 miljard euro voor MIA\Vamil
  • 5.0 miljard euro voor Regeling groenprojecten

  Aantal GLK-certificaten 1999 t/m 2016

  • Kassen in aanbouw of reeds gebouwd: 1.945

   

Nieuws

 • Groen Label Kas
  09-10-2017

  Groen Label Kas niveau A nu gericht op broeikasgasmissies

  Het certificatieschema Groen Label Kas niveau A is aangepast zodat het voldoet aan het nieuwe kader voor de Regeling groenprojecten gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2/jaar.
 • Milieukeur Groen Label Kas
  26-09-2017

  Nieuwe SMK-projectleider Jantineke Hofland-Zijlstra

  Jantineke werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.