Duurzamere tuinbouwkassen


Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder

Overheidsregelingen


Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen t/m 2014

  • 7.3 miljard euro voor MIA\Vamil
  • 5.0 miljard euro voor Regeling groenprojecten

Aantal GLK-certificaten 1999 t/m 2014

  • Kassen in aanbouw of reeds gebouwd: 1.809