Toelichting CO2-rekenmodule

Bij Groen Label Kas wordt in het GLK 13 en GLK14 certificaat gebruik gemaakt van een rekenmodule om de CO2-emissies en de energievoorziening van een bedrijf in beeld te brengen. De CO2-rekenmodule vervangt daarmee het Energiecertificaat, zoals voorheen (tot en met GLK 12) werd gebruikt.

Wat wordt berekend?

Met behulp van de CO2-rekenmodule wordt berekend:

 • op welke wijze de energievoorziening op een bedrijf bijdraagt aan CO2-emissie;
 • hoeveel duurzame energie daarbij wordt gebruikt;
 • en hoeveel energie op het bedrijf nodig is.

Uit deze berekeningen volgt of het bedrijf voldoet aan de basiseisen en wat het aantal behaalde punten zijn voor de keuzemaatregelen die betrekking hebben op duurzame energie en groene stroom. Een dergelijke berekening met de CO2-rekenmodule wordt bij het kasontwerp-certificaat op basis van inschattingen uitgevoerd en bij het kascertificaat op basis van gegevens van 1 jaar teelt. Deze berekening moet eens per 3 jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Aanvullende expertise erkend energiedeskundige vereist

Als het gaat om complexe situaties waarin niet met standaardwaardes kan worden gewerkt (zoals bijvoorbeeld een energie BV, warmtepompen en/of buitenluchtventilatie), is het verplicht om de berekening aanvullend voor te leggen aan een erkende energiedeskundige. De kosten hiervan zijn voor rekening van de glastuinder.

Een berekening met de CO2-rekenmodule betreffende ‘Energie van derden centraal´ moet ook worden beoordeeld door één van de erkende energiedeskundigen voor Groen Label Kas, waarna een advies volgt. Op basis van dit advies neemt het College van Deskundigen agrof/food Plantaardig vervolgens een beslissing. Berekeningen van ´Energie van derden centraal' moeten jaarlijks worden gecontroleerd.

Géén aanvullende expertise erkend energiedeskundige vereist

In de volgende gevallen is de inschakeling van een erkend energiedeskundige niet vereist:

 • Alle CO2-rekenmodule berekeningen die betrekking hebben op een standaard energievoorziening met (bio)WKK(’s) en/of (bio)ketel(s) hoeven niet aanvullend door één van de erkende energiedeskundigen te worden vastgesteld.
 • Ook in gevallen waarin er met vaste standaardwaardes kan worden gewerkt bij de berekening van broeikasgasemissie, zoals bij warmte van derden centraal (Roca, Yara, en Amer) en geothermie netten (85% duurzaam), is er GEEN verplichting om de berekening eveneens voor te leggen aan een erkend energie deskundige.
 • Tijdens een voorgaande certificatie voor Groen Label Kas werd de berekening met de CO2-rekenmodule aantoonbaar vastgesteld door één van de erkende energiedeskundigen,
 • én wordt aangetoond dat de huidige situatie betreffende de energievoorziening in de Groen Label Kas niet is gewijzigd ten opzichte van de situatie die van toepassing was tijdens de eerder vastgestelde berekening met de CO2-rekenmodule,
 • én wordt aangetoond dat de methodiek waarmee de nieuwe berekening met de CO2-rekenmodule is ingevuld gelijk is aan de methodiek van de eerder vastgestelde berekening.

Erkende energiedeskundigen

 • De huidige erkende energiedeskundige is Joël van Staalduinen (Sterk Staaltje Advies)
  joel@sterkstaaltjeadvies.nl, 06 108 299 86.
 • Energiedeskundigen die ook erkend willen worden als deskundige voor Groen Label Kas kunnen zich hiervoor melden bij SMK.

Meer informatie