Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

 • Duurzamere tuinbouwkassen

  Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder

  Overheidsregelingen

  Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

   

 • Ontwikkeling Groen Label Kas

  Het aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen 1999 t/m 2019 is conform opgave RVO:

  • 8,5 miljard euro voor MIA/Vamil
  • 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten

  Aantal Groen Label Kas certificaten 1999 t/m 2020

  • 2.199 certificaten voor kassen in aanbouw of reeds gebouwd, met een totaal van 2.531 hectare

Nieuws