Certificatiesysteem voor duurzamere tuinbouwkassen

 • Duurzamere tuinbouwkassen

  Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting. Een Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s:

  • Klimaat
  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Waterkwaliteit- en kwantiteit
  • Lichthinder

  Overheidsregelingen

  Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

   

 • Ontwikkeling Groen Label Kas

  Het aangevraagd investeringsbedrag GLK-kassen 1999 t/m 2019 is conform opgave RVO:

  • 8,5 miljard euro voor MIA/Vamil
  • 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten

  Aantal Groen Label Kas certificaten 1999 t/m 2020

  • 2.199 certificaten voor kassen in aanbouw of reeds gebouwd, met een totaal van 2.531 hectare

Nieuws

 • Groen Label Kas
  02-11-2021

  Reactie gevraagd op concept certificatieschema Groen Label Kas 2022

  De eisen van Groen Label Kas zijn herzien en het concept van het vernieuwde certificatieschema is gereed. SMK geeft betrokkenen de mogelijkheid om een reactie te geven.
 • On the way to PlanetProof (Zakelijk) Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Groenten & Fruit Barometer Duurzaam Terreinbeheer SMK
  30-06-2021

  Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ingetrokken

  Vanaf 26 juni vervallen vrijwel alle Corona maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Dit betekent dat SMK de hieraan gerelateerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ook intrekt.
 • Groen Label Kas
  26-05-2021

  Input gevraagd: innovaties voor Groen Label Kas

  Groen Label Kas heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse glastuinbouw. Komend jaar wordt het certificatieschema herzien. Suggesties hiervoor zijn welkom.