Fiscale regelingen

Koppeling met fiscale regelingen

Het certificaat Groen Label Kas bestaat uit twee verschillende niveau’s: Niveau A voldoet aan de voorwaarden voor de Regeling groenprojecten* en MIA\Vamil regeling*. Niveau B voldoet uitsluitend aan de voorwaarden van de MIA\Vamil regeling*.

*Het certificaat Groen Label Kas (GLK) is niet automatisch gekoppeld aan verschillende fiscale regelingen van de overheid (MIA- en/of Vamilregeling, Regeling groenprojecten). Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale regeling moet er een verwijzing vanuit de vigerende regeling(en) zijn naar het GLK-certificaat voor de betreffende categorie. SMK adviseert ondernemers die kiezen voor GLK-certificatie om in aanmerking te komen voor overheidsregelingen, te controleren of en met welke randvoorwaarden dit in de betreffende regelingen is opgenomen.

Datum investeringsverplichting MIA\Vamil

Ondernemers die een kas laten certificeren om deel te kunnen nemen aan de MIA-\Vamil-regelingen moeten zorgen uit te gaan van de juiste versie van GLK. De versie van GLK die gehanteerd moet worden voor certificatie is afhankelijk van de datum waarop de investeringsverplichtingen worden aangegaan. De versie die op de datum van de investeringsverplichting van kracht is, is tevens de versie waarop de (ver)bouwde kas gecertificeerd dient te worden.

Meer informatie op de volgende websites:

Voor de MIA- en Vamil-regelingen:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
www.belastingdienst.nl/zakelijk
 

Voor de Regeling groenprojecten:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/regeling-groenprojecten