Procedure

Tuinbouwkassen die in aanmerking willen komen voor het certificaat Groen Label kas (GLK) worden door onafhankelijke certificatie-instellingen gecontroleerd op basis van het GLK-certificatieschema.

Hoe werkt het

Voor Groen Label Kas heeft SMK met onafhankelijke certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen staan ook beschreven in het GLK- certificatieschema.

1. Aanvraag offerte

De tuinder vraagt aan een of meerdere door SMK erkende certificatie-instellingen een offerte voor de uitvoering van de toetsing volgens het certificatieschema Groen Label Kas. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren ter beschikking. De tuinder sluit een contract af met de door hem verkozen certificatie-instelling. 

2. Toets voor kas-ontwerpcertificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van kas en installatie
Door middel van papieren (offerte, verklaringen, bestek, en documentatie) 
Resultaat kas-ontwerpcertificaat 


 

3. Opleveringsverklaring

Tuinder meldt, zodra dit mogelijk is, de oplevering van de kas binnen de gestelde termijn bij de certificatie-instelling en draagt er zorg voor dat dit schriftelijk wordt vastgelegd.

4. Toets kas-certificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van kas en installatie
Door middel van
  • papieren (bouwregistratie, contracten, verklaringen)
  • voorzieningen in het werk (aanwezigheid, functioneren)
Resultaat kas-certificaat 
Het kas-certificaat dient te zijn afgegeven binnen drie jaar na afgifte van het kas-ontwerpcertificaat.