Procedure

Tuinbouwkassen die in aanmerking willen komen voor het certificaat Groen Label kas (GLK) worden door onafhankelijke certificatie-instellingen gecontroleerd op basis van het GLK-certificatieschema.

Hoe werkt het

Voor GLK heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. Deze instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en tonen daarmee aan dat ze deskundig, betrouwbaar en onpartijdig controleren. De uitvoering van die controles vindt plaats volgens Europese normen voor productcertificatie (voorheen EN45011, nu ISO/IEC 17065:2012).

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen staan ook beschreven in het GLK- certificatieschema.

1. Aanvraag offerte

De tuinder vraagt aan een of meerdere door SMK erkende certificatie-instellingen een offerte voor de uitvoering van de toetsing volgens het certificatieschema Groen Label Kas. De certificatie-instellingen hebben daarvoor aanvraagformulieren ter beschikking. De tuinder sluit een contract af met de door hem verkozen certificatie-instelling. 

2. Toets voor kas-ontwerpcertificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van kas en installatie
Door middel van papieren (offerte, verklaringen, bestek, en documentatie) 
Resultaat kas-ontwerpcertificaat 


 

3. Opleveringsverklaring

Tuinder meldt zodra mogelijk de oplevering van de kas binnen de gestelde termijn bij de certificatie-instelling door middel van de Opleveringsverklaring. 

4. Toets kas-certificaat door certificatie-instelling

 

Onderzoek van kas en installatie
Door middel van
  • papieren (bouwregistratie, contracten, verklaringen)
  • voorzieningen in het werk (aanwezigheid, functioneren)
Resultaat kas-certificaat 
Het kas-certificaat dient te zijn afgegeven binnen drie jaar na afgifte van het kas-ontwerpcertificaat.