Tarief

Het certificatieschema Groen Label Kas wordt beheerd door SMK. Voor financiering van de werkzaamheden worden afdrachten in rekening gebracht aan keurmerkhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontwikkeling en het beheer van de certificatieschema's, voorlichting en onderzoek. SMK is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK - via de certificatie-instelling - bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie instelling(en).

Tarieven Groen Label Kas 2021

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders grotendeels op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste programma’s.

Voor enkele programma’s worden de tarieven, die vaak al sinds 2012 niet meer zijn aangepast aan het prijspeil, per 1-1-2021 gecorrigeerd. Dit betreft o.a de tarieven voor Groen Label Kas. Met deze aangepaste tarieven en de verdere groei van het aantal certificaathouders verwacht SMK kostendekkend te kunnen werken.

Tariefwijzingen Groen Label Kas 2021

  • De aanmeldkosten zijn aangepast aan de schaalvergroting in de sector.
  • De tarieven per hectare (sinds 2018 onveranderd) zijn aangepast via prijsindexering.