Nieuws en Persberichten

Groen Label Kas

  • Groen Label Kas
    30-01-2018

    CO2-rekenmodule in Groen Label Kas aangepast

    In de CO2-rekenmodule van Groen Label Kas werd duurzame energie die aan derden wordt geleverd niet correct verwerkt in de berekening van het energieverbruik en is aangepast.
  • Groen Label Kas
    17-01-2018

    Rainlevelr: ”Samen de polder drooghouden”

    Vooruitstrevende tuinders helpen mee om wateroverlast als gevolg van zware neerslag te voorkomen. Dat is het idee achter Rainlevelr, een initiatief van Delfland, Westland, LTO Glaskracht, Lans en anderen.
  • Groen Label Kas
    08-01-2018

    Groen Label Kas GLK.13-2018: transitie naar klimaatneutrale glastuinbouw

    In het certificatieschema Groen Label Kas GLK.13-2018 is onder meer de transitie doorgevoerd van reductie van primair brandstofverbruik naar reductie van broeikasgasemissies.
  • Groen Label Kas
    09-10-2017

    Groen Label Kas niveau A nu gericht op broeikasgasmissies

    Het certificatieschema Groen Label Kas niveau A is aangepast zodat het voldoet aan het nieuwe kader voor de Regeling groenprojecten gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2/jaar.
  • Milieukeur Groen Label Kas
    26-09-2017

    Nieuwe SMK-projectleider Jantineke Hofland-Zijlstra

    Jantineke werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.
  • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
    02-08-2017

    Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

    Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.