Nieuws & Persberichten

Groen Label Kas

 • Groen Label Kas
  09-10-2017

  Groen Label Kas niveau A nu gericht op broeikasgasmissies

  Het certificatieschema Groen Label Kas niveau A is aangepast zodat het voldoet aan het nieuwe kader voor de Regeling groenprojecten gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2/jaar.
 • Milieukeur Groen Label Kas
  26-09-2017

  Nieuwe SMK-projectleider Jantineke Hofland-Zijlstra

  Jantineke werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.
 • Groen Label Kas
  22-06-2017

  GROEN LABEL KAS VERDUBBELT

  Het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas is meer dan verdubbeld. Deels te verklaren uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de verduurzamingsslag.
 • Groen Label Kas
  09-12-2016

  Schriftelijke hoorzittingsronde Groen Label Kas 2017

  Informatie over de stand van zaken van de herziening van het certificatieschema Groen Label Kas voor 2017.
 • Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Plusstal
  19-07-2016

  Opvolger Garantstellingsregeling stimuleert nu ook de Plusstal

  Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) maakte bekend dat de Borgstelling voor MKB-landbouwkredieten per 2017 ingaat. Het betreft de opvolger van de huidige Garantstelling Landbouw.