Nieuws & Persberichten

Groen Label Kas

 • Groen Label Kas
  17-01-2018

  Rainlevelr: ”Samen de polder drooghouden”

  Vooruitstrevende tuinders helpen mee om wateroverlast als gevolg van zware neerslag te voorkomen. Dat is het idee achter Rainlevelr, een initiatief van Delfland, Westland, LTO Glaskracht, Lans en anderen.
 • Groen Label Kas
  08-01-2018

  Groen Label Kas GLK.13-2018: transitie naar klimaatneutrale glastuinbouw

  In het certificatieschema Groen Label Kas GLK.13-2018 is onder meer de transitie doorgevoerd van reductie van primair brandstofverbruik naar reductie van broeikasgasemissies.
 • Groen Label Kas
  09-10-2017

  Groen Label Kas niveau A nu gericht op broeikasgasmissies

  Het certificatieschema Groen Label Kas niveau A is aangepast zodat het voldoet aan het nieuwe kader voor de Regeling groenprojecten gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2/jaar.
 • Milieukeur Groen Label Kas
  26-09-2017

  Nieuwe SMK-projectleider Jantineke Hofland-Zijlstra

  Jantineke werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.
 • Groen Label Kas
  22-06-2017

  GROEN LABEL KAS VERDUBBELT

  Het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas is meer dan verdubbeld. Deels te verklaren uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de verduurzamingsslag.