Nieuws & Persberichten

Groen Label Kas ook in 2020 weer een goede stimulans voor verduurzaming van de glastuinbouw

Het aantal nieuw gecertificeerde Groen Label Kas projecten en het areaal ervan, was in 2020 op een vergelijkbaar niveau als in 2019 en de jaren voor 2016*. Het aangemelde investeringsbedrag tot 2020 bedraagt totaal 13,7 miljard euro. Tot en met 2020 zijn er 2.199 GLK-certificaten uitgegeven voor totaal 2.531 hectare. Via Groen Label Kas certificering draagt de Nederlandse overheid door fiscale maatregelen bij aan de investeringen van de tuinders in verduurzaming van de glastuinbouw. 
*In 2016 en 2017 was het aantal certificaten uitzonderlijk hoog, door tijdelijk ruimere mogelijkheden.

Kerncijfers

  • Het aangemeld investeringsbedrag GLK-kassen 1999 t/m 2019 bedraagt 8,5 miljard euro voor MIA/Vamil  en 5,2 miljard euro voor Regeling groenprojecten.
  • In de periode 1999 t/m 2020 zijn 2.199 GLK-certificaten uitgegeven (in aanbouw of gebouwd) voor een totaal van 2.531 hectare.
  • In 2020 was er 1.085 hectare glastuinbouwareaal dat voldoet aan GLK-eisen en daarop werd gecontroleerd. Deze kassen voldoen aan de GLK-certificatieschema’s vanaf 2010.
  • Het Groen Label Kas certificaat is in 2020 toegekend aan 36 nieuwe projecten die voldoen aan strenge GLK-eisen voor CO2-emissie. Het totaal areaal ervan bedraagt 145 hectare. Daarvan kwam 11% in aanmerking voor de Regeling Groenprojecten; dit is 7% van het areaal.
  • In 2020 werd 44% van de certificaten toegekend aan tuinbouwkassen voor groenten; dit is 65% van het nieuw gecertificeerde areaal vanwege de omvang van die projecten.
  • De gemiddelde omvang van projecten in de groententeelt was 5,9 hectare.
  • De gemiddelde omvang van projecten in de sierteelt was 2,5 hectare.
  • In 2020 kwam 11% van de projecten in aanmerking voor de Regeling Groenprojecten

Meer informatie

 

Terug naar overzicht